Методичну комісію природничо - математичних дисциплін з вересня 2017 року очолює Юлія Сергіївна Баля.

До складу методичної комісії входять: Гапоненко О.М., Глєбова-Сорокіна Н. В., Глебенко В.В., Студнікова Т.В., Шуляк Т.М.

Комісія працює над методичною проблемою «Застосування нових освітніх технологій для розвитку творчої особистості викладача і учня, шляхи формування і розвитку ключових компетентностей учнів».

Викладачі забезпечують належний рівень викладання своїх предметів в умовах різнорівневої диференціації навчального матеріалу шляхом впровадження проектних методик, застосування інтерактивних методів та використання сучасних інформаційних технологій, що відкривають нові можливості в навчанні, стають для учнів засобом пізнавальної діяльності.

Окрім застосування освітніх комп'ютерних програм та електронних підручників педагоги створюють мультимедійні презентації до уроків та використовують їх при поясненні нового матеріалу для фіксації уваги учнів на ілюстраціях, даних, формулах; наочного показу процесів (побудови діаграм чи таблиць), які складно продемонструвати за допомогою плакатів або дошки. У навчально-виховному процесі викладачі циклової комісії використовують програму Microsoft Excel для перевірки рівня знань учнів. Це перевірочні тести, підсумкові тести, кросворди, діаграми, усні вправи.Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого фахівця з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої свідомої особистості. Основними завданнями комісії також є формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньо компетентної для опанування спеціальних дисциплін і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому, викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в центрі. Успішне опанування знаннями із загальноосвітніх дисциплін допоможе учням у подальшому знайти себе в професії кухаря - кондитера, продавця, офіціанта, бармена чи контролера-касира.

Всіх викладачів циклової комісії об’єднує бажання і вміння працювати, аналізувати результати своєї роботи, своїми індивідуальними якостями впливати на становлення учнів, як творчо мислячих, високоморальних, соціально адаптованих особистостей.

Майстерність і небайдужість – ось ті риси, що притаманні команді циклової комісії природничо - математичних дисциплін.

Тиждень природничо-математичних дисциплін 2017